Høring — forslag til endring av forskrift om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge

Høringsfrist: 2. januar 2007

Resultat: Forskrift 3. mai 2007 om endring av forskrift om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.01.2007

  • Høringsfrist: 2. januar 2007
  • Resultat: Forskrift 3. mai 2007 om endring av forskrift om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge m.v.