Høring - Forslag til endring av omregistreringsavgift og beregning av merverdiavgift ved omsetning av kjøretøy

Høringsfrist: 30. mars 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.03.2007

  • Høringsfrist: 30. mars 2007
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 22. desember 2006