Høring - Forslag til endring av sanksjonsbestemmelser m.v. i forskrifter om tilskudd til bearbeiding av jordbruksvarer

Forskrift om tilskudd til menyer til fly i utenriksfart (cateringordningen). Forskrift om tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer ved leveranser til spesialmarkeder. Forskrift om tilskudd til industrielt bearbeidede jordbruksvarer ved eksport og leve

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2004

  • Høringsfrist: 15.september 2004