Høring - Forslag til endring i forskrift om merking m.v. av tamrein

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring av forskrift om merking av tamrein.Fastsatt 6. desember 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.10.2005