Høring - Forslag til endring i forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet

Resultat: Endring i gebyrforskriften, kunngjort 23.02.07

Departementet foreslår å endre forskrift av 21. februar 2005 nr 168 om gebyr til Post- og teletilsynet (gebyrforskriften). Høringen gjelder enkelte mindre endringer i gebyrforskriften. Blant annet foreslår Samferdselsdepartementet å endre forskriften fordi post- og teletilsynet er tillagt nye oppgaver knyttet til frivillige sertifiseringsordninger, godkjenningsordninger og selvdeklareringsordninger etter at gebyrforskriften ble vedtatt. Gebyrforskriften bør endres slik at den gir Post- og teletilsynet hjemmel til å ta inn gebyr for de nye oppgavene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.01.2007

Departementet foreslår å endre forskrift av 21. februar 2005 nr 168 om gebyr til Post- og teletilsynet (gebyrforskriften). Høringen gjelder enkelte mindre endringer i gebyrforskriften. Blant annet foreslår Samferdselsdepartementet å endre forskriften fordi post- og teletilsynet er tillagt nye oppgaver knyttet til frivillige sertifiseringsordninger, godkjenningsordninger og selvdeklareringsordninger etter at gebyrforskriften ble vedtatt. Gebyrforskriften bør endres slik at den gir Post- og teletilsynet hjemmel til å ta inn gebyr for de nye oppgavene.
 
Resultat: Endring i gebyrforskriften, kunngjort 23.02.07