Høring - Forslag til endring i forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet

Resultat: Endring i gebyrforskriften, kunngjort 23.02.07

Departementet foreslår å endre forskrift av 21. februar 2005 nr 168 om gebyr til Post- og teletilsynet (gebyrforskriften). Høringen gjelder enkelte mindre endringer i gebyrforskriften. Blant annet foreslår Samferdselsdepartementet å endre forskriften fordi post- og teletilsynet er tillagt nye oppgaver knyttet til frivillige sertifiseringsordninger, godkjenningsordninger og selvdeklareringsordninger etter at gebyrforskriften ble vedtatt. Gebyrforskriften bør endres slik at den gir Post- og teletilsynet hjemmel til å ta inn gebyr for de nye oppgavene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.01.2007

Departementet foreslår å endre forskrift av 21. februar 2005 nr 168 om gebyr til Post- og teletilsynet (gebyrforskriften). Høringen gjelder enkelte mindre endringer i gebyrforskriften. Blant annet foreslår Samferdselsdepartementet å endre forskriften fordi post- og teletilsynet er tillagt nye oppgaver knyttet til frivillige sertifiseringsordninger, godkjenningsordninger og selvdeklareringsordninger etter at gebyrforskriften ble vedtatt. Gebyrforskriften bør endres slik at den gir Post- og teletilsynet hjemmel til å ta inn gebyr for de nye oppgavene.
 
Resultat: Endring i gebyrforskriften, kunngjort 23.02.07

Vår ref.:

Høringsbrevet

Departementene

Abelia

Agder Energi

Alcatel Norway AS

Alfta Nett

BaneTele

BKK Marked AS

Broadwave Communications AS

Broadnet Norge AS

Catch Communications

Cisco Systems Norge

Consorte Norge AS

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Eforum.no

Eiscat Scientific Association

El- og IT forbundet

Elektronikkbransjens servicekontor AS

Elektronikkforbundet

Ergo Group

Ericsson AS

Fellesforum for elektronisk handel

Findexa

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarets Forskningsinstitutt

Forsvarets tele- og datatjeneste

Global Telesystems Group Norge AS

Harald A. Møller AS

HI3G Access Norway AS

IKT-Norge

Kanal 24 Norge AS

Informasjonsteknologinæringens Forening

Institutt for informatikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for rettsinformatikk

IBM Norge AS

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lyse Tele AS

MCI Worldcom AS

Microsoft Norge AS

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

NBBL

NettSystemer AS

Network computing spectrum AS

NEMKO

Nera AS

NetCom GSM AS

NextGenTel AS

NETnet International AB

NetSource Norge AS

Nokia Norge

Nordisk Mobiltelefon AS

Norges Speditørforbund

Norsk EDIPRO

Norsk Nærradioforbund

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk Radio Ræle Liga,

Norsk Rikskringkasting

NORWACO

Norsk Senter for InformasjonsSikring (NorSIS)

Norkring, Telenor Broadcast

Norsk Romsenter

NORTIB,

NTNU

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Orkla ASA

Polaravdelingen/JD

Post- og teletilsynet

Posten Norge AS

Powertech Information Systems

P4 Radio Hele Norge

RigNET Operation AS

Schibsted ASA

Sense Communications

Siemens AS

SINTEF Tele og data

Song Networks

Statnett

Skype Communications

TDC Song

Teleforum

TelePluss

Tele2 Norge AS

TeleDanmark Internordia

Telenor AS

Teleplan AS

TelePluss Access AS

Teletopia AS

Telio Telecom AS

TV2 AS

TV4 – Nordisk Televisjon AS

TV3 AS

TVNorge As

TRSTI

UNINETT

UPC

Ventelo

Vivektra

Wicom Communications AS

Worldcom AS

Nærings- og handelsdepartementet

Høringsuttalelse (pdf)

Post- og teletilsynet

Høringsuttalelse (pdf)

ZebSign

Høringsuttalelsevedl 1 (pdf)

Til toppen