Høring — Forslag til endring i forskrift om engangsavgift

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsfrist: 9. mai 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.05.2007

  • Høringsfrist: 9. mai 2007
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 8. februar 2007