Høring - forslag til endring i forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2005

  • Brev av 06.07.2005 - Saken blir utredet nærmere og lagt fram for høringsinstansene på nytt.