Høring - Forslag til endring i § 5 om prisutjevningsbeløp i forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn

Forskrift om endring i forskrift 08. juli 2004 nr. 1122 om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn. Fastsatt 04.09.06.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.07.2006