Forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn.

Fastsatt av Landbruksdepartementet 08.07.2004 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og lov av 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v. § 3 og § 6.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov