Høring - Forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier - ny tilskuddsordning for nasjonale ukemedier

Kulturdepartementet sender med dette på høring forlag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier – ny tilskuddsordning for nasjonale ukemedier.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.09.2015