Høring - Forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier - ny tilskuddsordning for nasjonale ukemedier

Kulturdepartementet sender med dette på høring forlag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier – ny tilskuddsordning for nasjonale ukemedier.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.09.2015

Vår ref.: 12/2085-

Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten.

Høringsfristen er 4. september.

Med hilsen
Lars Brustad (e.f.)
underdirektør

Marit W. Kirkhus
seniorkonsulent

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljøverndepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Amedia AS
Dag og Tid
Den Norske Fagpresses Forening
Familie &  Medier
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Konkurransetilsynet
Korsets Seier
Landslaget for Lokalaviser
Mediebedriftenes Landsforening
Medieklagenemnda
Medietilsynet
Mentor Medier
Morgenbladet
Norge IDAG
Norsk Journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk medieforskerlag v/leder Paul Bjerke
Norsk PEN
Norsk presseforbund
Norsk Redaktørforening
Nynorsk kultursentrum
Ny Tid v/ansv. redaktør Truls Lie
Polaris Media
Sámediggi/Sametinget
Schibsted ASA
Språkrådet
Ukeavisen Ledelse

Til toppen