Høring - Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2006

Høring - Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html