Høring - forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting — listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2007

 

 

Saken ble sendt på ny høring 9. september 2009. Spørsmålet om det skal lages en egen norsk liste over begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning og hvordan de praktiske betingelsene skal utformes er fortsatt til behandling.