Listeføring av viktige arrangementer - ny høring

Kultur- og kirkedepartementet sendte 19. desember 2006 på høring et forslag om å listeføre viktige arrangementer. På bakgrunnen av den offentlige diskusjonen i det siste ber Kultur- og kirkedepartementet på ny om synspunkter på hvordan idretten og de største kringkasterne kan bidra til at intensjonene bak forslaget om listeføring blir gjennomført.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009

Kultur- og kirkedepartementet sendte 19. desember 2006 på høring et forslag om å listeføre viktige arrangementer. På bakgrunnen av den offentlige diskusjonen i det siste ber Kultur- og kirkedepartementet på ny om synspunkter på hvordan idretten og de største kringkasterne kan bidra til at intensjonene bak forslaget om listeføring blir gjennomført.  

Status juni 2011: Forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting – listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning ble sendt på høring 24. juni 2011. Lenke til høringssaken.

 

 

Vår ref.: 2006/02171 ME/ME3 CLH:elt

Listeføring av viktige arrangementer - ny høring

Kultur- og kirkedepartementet sendte 19. desember 2006 på høring et forslag om å listeføre viktige arrangementer. Forslaget innebar i hovedsak at fjernsynsrettighetene til viktige arrangementer – eksempelvis ski-VM, fotball-VM og fotballandslagets kamper – skulle tilbys fjernsynsselskaper som dekker en vesentlig del av befolkningen i Norge. Forslaget innebar også at seerne skulle kunne motta sendingene uten ekstra betaling.

Høringsinstansene var meget delt i synet på forslaget. Kultur- og kirkedepartementet har bl.a. på denne bakgrunn så langt ikke sett behov for å gjennomføre det.

I den offentlige diskusjonen om forslaget om listeføring ble det fra idrettens side understreket at man ville legge til rette for at intensjonene bak forslaget ville bli gjennomført. I det siste har man sett en utvikling i stikk motsatt retning. Viktige arrangementer sendes i kanaler som kun en begrenset del av befolkningen kan motta. Dette gjelder eksempelvis herrelandslagets kamper i fotball mot Tyskland og Island og hele innledningen i fotball-EM for kvinner. Senest er dette også aktualisert gjennom NRKs salg av rettighetene til fotball-VM for menn.

På denne bakgrunn ber Kultur- og kirkedepartementet på ny om synspunkter på hvordan idretten og de største kringkasterne kan bidra til at intensjonene bak forslaget om listeføring blir gjennomført. Vi ber om at svar er departementet i hende innen 1. oktober 2009.

En fortsatt negativ utvikling for det norske folks tilgang til de aller største idrettsarrangementene vil gjøre en norsk liste over viktige arrangementer langt mer aktuell.

Med hilsen 

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

Lenke til tidligere høringssak av 19. desember 2006

Canal Digital Norge AS
Norges fotballforbund
Norges håndballforbund
Norges idrettsforbund
Norges skiforbund
NRK  AS
TV2 AS
Viasat AS

Til toppen