Listeføring av viktige arrangementer - ny høring

Kultur- og kirkedepartementet sendte 19. desember 2006 på høring et forslag om å listeføre viktige arrangementer. På bakgrunnen av den offentlige diskusjonen i det siste ber Kultur- og kirkedepartementet på ny om synspunkter på hvordan idretten og de største kringkasterne kan bidra til at intensjonene bak forslaget om listeføring blir gjennomført.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009

Kultur- og kirkedepartementet sendte 19. desember 2006 på høring et forslag om å listeføre viktige arrangementer. På bakgrunnen av den offentlige diskusjonen i det siste ber Kultur- og kirkedepartementet på ny om synspunkter på hvordan idretten og de største kringkasterne kan bidra til at intensjonene bak forslaget om listeføring blir gjennomført.  

Status juni 2011: Forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting – listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning ble sendt på høring 24. juni 2011. Lenke til høringssaken.