Høring — forslag til endringer i friskoleloven

Høringsfrist: 02.01.2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.01.2007

  • Høringsfrist: 02.01.2007

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)
Forslag til lovtekst (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

Høringsbrevet, høringsnotatet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor (forslaget til lovtekst er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

---------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 37 (2006–2007) 23. mars 2007 frem forslag til lov om endringer i friskoleloven. Lenke til lovproposisjonen finnes i menyen på høyre side.