Høring - forslag til endringer i personopplysningsforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette forslag til endringer i personopplysningsforskriftens regler om melde- og konsesjonsplikt på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.11.2016