Høring - Forslag til forskrift om endring av forskrift om atskilte regnskaper for foretak som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter eller som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning.

Høringsfrist 1. juni 2006

Resultat: Forskrift 7. september 2006 om utfylling og gjennomføring av regnskapsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høring - Forslag til forskrift om endring av forskrift om atskilte regnskaper for foretak som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter eller som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning


  • Høringsfrist: 1. juni 2006
  • Høringsmerknader publiseres fortløpende i pdf-format

Resultat: Forskrift 7. september 2006 om utfylling og gjennomføring av regnskapsloven