Høring - Forslag til forskrift om endring av forskrift om atskilte regnskaper for foretak som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter eller som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsfrist 1. juni 2006

Resultat: Forskrift 7. september 2006 om utfylling og gjennomføring av regnskapsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høring - Forslag til forskrift om endring av forskrift om atskilte regnskaper for foretak som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter eller som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning


  • Høringsfrist: 1. juni 2006
  • Høringsmerknader publiseres fortløpende i pdf-format

Resultat: Forskrift 7. september 2006 om utfylling og gjennomføring av regnskapsloven