Høring Forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2017

Forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar blir fastsatt for eitt kalenderår om gongen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt forslag til forskrift for 2017 på alminneleg høyring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2016