Høring - forslag til forskrift om offentlige myndigheters plikt til ukrevet å gi lignings- og merverdiavgiftsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv.

Høringsfrist: 2. mai 2007

Resultat: Forskrift om offentlige myndigheters mv. plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. Fastsatt av Finansdepartementet 17. april 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-13 nr. 3 og lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 50 tredje og fjerde ledd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 2. mai 2007
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 2. februar 2007