Høring – forslag til forskrift om tilskudd til å styrke kunnskap om og formidling av naturmangfoldet

Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om kunnskapsoppbygging av arter og naturtyper.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2022

Vår ref.: 19/1787

Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om kunnskapsoppbygging av arter og naturtyper.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse (19/1787), i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Fristen for å sende inn innspill er 15.05.2022.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Torstein Lindstad (e.f.)
avdelingsdirektør
Øystein Tennfjord
rådgiver

Utkast til forskrift om tilskudd til å styrke kunnskap om og formidling av naturmangfold (pdf)


Formålet med tilskuddsordning er å styrke kunnskapen om og formidling av naturmangfold i Norge.

Se Artsdatabankens generelle regler for tilskudd vedlagt, og vilkår for arbeid med Artsobservasjoner og Artsprosjektet, for mer informasjon om Artsdatabankens prosess for tilskudd.

Les mer om tilskudd gjennom Artsprosjektet

Les mer om tilskudd gjennom Artsobservasjoner

Les mer om siste utlysning av tilskudd gjennom Artsprosjektet

Vedlegg:

Artsdatabankens generelle regler for tilskudd (pdf)

Artsprosjektet - vilkår for tilskudd til kartlegging av arter (pdf)

Vilkår for tilskudd til arbeid med Artsobservasjoner (pdf)

Miljødirektoratet

Norsk Polarinstiutt

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for naturforskning

NTNU – Vitenskapsmuseet

Norges teknisk og naturvitenskaplige universitet - NTNU

Naturhistorisk museum – UIO

Universitetet i Oslo – UIO

Universitetet i Bergen - UIB

Universitetsmuseet i Bergen

Norges arktiske universitet UIT

Nord Universitet

Havforskningsinstituttet

Norges miljø og biovitenskaplige universitet – NMBU

SABIMA

Biofokus

Birdlife Norge