Høring: Forslag til innføring av skjema for innberetninger i konkursbo, tvangsavviklingsbo og oppløsningsbo - erstatning av rundskriv G-78/94

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2009