Høring-forslag til lovendringer for gjennomføring avtale 19. desember 2003 mellom EU, Island og Norge, samt annen tilleggsprotokoll til den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2010