Høring - Forslag til ny lov om planteforedlerrett

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2005

  • Høringsfrist: 1. april 2005

Høringsnotat: