Historisk arkiv

Ny lov om planteforedlerrett på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet høringsnotat med forslag til ny lov om plante-foredlerrett. Planteforedlerrett er en form for immateriell eiendomsrett som kan meddeles nye plantesorter. (13.01.2005)

Ny lov om planteforedlerrett på høring

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet høringsnotat med forslag til ny lov om planteforedlerrett. Planteforedlerrett er en form for immateriell eiendomsrett som kan meddeles nye plantesorter.

Enerett
Den som har foredlet eller oppdaget og videreutviklet en plantesort eller som dennes rett er gått over til (sortseieren), kan etter søknad få enerett til å utnytte sorten i samsvar med loven. Det foreliggende forslaget innebærer at gjeldende planteforedlerlov, lov 12. mars 1993 nr. 32, oppheves og erstattes av ny lov. Landbruks- og matdepartementet ber om innspill og kommentarer knyttet til lovforslaget.

Frist for uttalelser er 1. april 2005.