Høring - Forslag til nye bestemmelser om overføring av myndighet og ny forskrift om saksbehandling i kommunen

M-6/2003 Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. Fastsatt 8. desember 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2003