Høring - forslag til revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 24.06.05

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200501130-/ALO

18.05.05

Høring – forslag til revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler

Lenke til høringsbrevet (pdf-fil)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Lenke til høringsnotat (pdf-fil)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

ABM-utvikling
Arbeidsgiverorganisasjoner
Datatilsynet
Departementene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets høyskoler
Kristne Friskolers Forbund
Nasjonalt kontaktforum for læringsmiljø
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nettverk for Private Høgskoler
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Politihøgskolen
Private høyskoler
Samordna opptak
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Statlige høyskoler og kunsthøyskoler
Studentorganisasjoner
Tjenestemannsorganisasjoner
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Vitenskapelige høyskoler

Høringsuttalelser legges ut etter hvert

ABM-utvikling
Akademikerne
Ansgar teologiske høgskole
Arbeids- og sosialdepartementet
Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)
Barne- og familiedepartementet
Betanien diakonale høgskole
Datatilsynet
Diakonissehjemmets høgskole
Fiskeri- og kystdepartementet
Handelshøyskolen BI
Helse- og omsorgsdepartementet
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kristne Friskolers Forbund
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lovisenberg diakonale høgskole
Miljøverndepartementet
Misjonshøgskolen
Moderniseringsdepartementet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning
Nettverk for Private Høgskoler
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
Norsk forskerforbund
Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen
Norsk Studentunion
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Politihøgskolen
Samferdselsdepartementet
Samisk høgskole
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid
Studentenes Landsforbund
Unio (Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon)
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund