Høring - forslag til revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 24.06.05