Høring - forslag til revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200501130-/ALO

18.05.05

Høring – forslag til revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler

Lenke til høringsbrevet (pdf-fil)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Lenke til høringsnotat (pdf-fil)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

ABM-utvikling
Arbeidsgiverorganisasjoner
Datatilsynet
Departementene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets høyskoler
Kristne Friskolers Forbund
Nasjonalt kontaktforum for læringsmiljø
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nettverk for Private Høgskoler
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Politihøgskolen
Private høyskoler
Samordna opptak
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Statlige høyskoler og kunsthøyskoler
Studentorganisasjoner
Tjenestemannsorganisasjoner
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Vitenskapelige høyskoler