Høring — Forslag til tilpasninger av kapitaldekningsregler for forsikringsselskap i forhold til nytt kapitaldekningsregelverk for øvrige finansinstitusjoner

Høringsfrist: 19. desember 2006

Resultat: Forskrift 22. desember 2006 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingselskaper i forsikringskonsern.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 19. desember 2006
  • Høringssvar blir fortløpende publisert i pdf-format

Resultat: Forskrift 22.12.2006 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingselskap i forsikringskonsern