Høring - Gjennomføring av WTOs legemiddelvedtak

Frist 16.04.2004

WTOs legemiddelvedtak gjør visse unntak fra eksportbegrens­ningen på legemidler, for å sikre utviklingsland tilgang til viktige medisiner. Et forslag om å endre den norske patentforskriften i samsvar med WTOs vedtak, sendes på høring.(19.01)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 16. april 2004