Høring - Håndheving av fritt varebytte i EØS

Frist: 01.09.2004

Justisdepartementet sender nå på høring utkast til lov om håndheving av det frie varebytte innen EØS. Dette skal bl.a. sikre at det ikke oppstår alvorlige faktiske hindringer for det frie varebyttet, f.eks. private blokader og ødeleggelser (21.07).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2004

  • Høringsfrist: 01.09.04