Høring — Informasjon om forslag til direktiv om betalingstjenester

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsfrist: 10. mars 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2006

  • Høringsfrist: 10. mars 2006
  • Høringssvar blir publisert fortløpende