Høring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Karriereveiledningsutvalget leverte innstillingen NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn til kunnskapsministeren den 25. april 2016. Gjennom arbeidet med nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS) er arbeidslivets åtte hovedorganisasjoner gitt mulighet til å komme med en samlet uttalelse til karriereveiledningsutvalgets sluttrapport, og denne sendes med høringen. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. OBS: Det gjøres oppmerksom på at det er blitt en feil i en hyperkobling i det utsendte høringsbrevet, der vi mot slutten av brevet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk. Selve teksten som viser til lenken er imidlertid riktig. Høringsbrevet gjengitt nedenfor på denne nettsiden innehar også riktig hyperkobling.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.11.2016