Høring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Karriereveiledningsutvalget leverte innstillingen NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn til kunnskapsministeren den 25. april 2016. Gjennom arbeidet med nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS) er arbeidslivets åtte hovedorganisasjoner gitt mulighet til å komme med en samlet uttalelse til karriereveiledningsutvalgets sluttrapport, og denne sendes med høringen. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.11.2016