NOU 2016: 7

Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Utvalget er bedt om å utrede et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Utvalget kommer med vurderinger og anbefalinger knyttet til kvalitet og profesjonalisering, styring og samordning og finansiering av karriereveiledningstilbudet i Norge. Utvalget har utredet et nettbasert tilbud om karriereveiledning for alle og gitt klare anbefalinger om etablering av dette. Utvalget gir videre vurderinger og anbefalinger for økt tilgang og kvalitet når det gjelder rådgivning i skolen, karriereveiledning ved karrieresentre i fylkene, ved universiteter og høyskoler, fagskoler og kriminalomsorgen, samt i Nav og i introduksjonsordningene for nyankomne innvandrere. Utvalget mener at karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for å nå mål knyttet til omstilling, integrering og gjennomføring på alle utdanningsnivåer. Det er et behov for en satsing på dette området for å sørge for et tilstrekkelig og profesjonelt tilbud til hele befolkningen.

Les dokumentet

Følg saken Ny karriereveiledning

 • Artikkel

  Innspill til Karriereveiledningsutvalget

  Se innspillene som har kommet inn i arbeidet med NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn.

  Kunnskapsdepartementet

 • Nyhet

  Ny offentlig utredning om karriereveiledning

  Norsk økonomi er inne i en omstillingsfase, og karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for omstilling. Mandag mottok kunnskapsministeren Karriereveiledningsutvalgets hovedrapport NOU 2016:7.

  Kunnskapsdepartementet

 • NOU

  NOU 2016: 7 - Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

  Utvalget er bedt om å utrede et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Utvalget kommer med vurderinger og anbefalinger knyttet til kvalitet og profesjonalisering, styring og samordning og finansiering av karriereveiledningstilbudet i Norge. Utvalget har utredet et nettbasert tilbud om karriereveiledning for alle og gitt klare anbefalinger om etablering av dette. Utvalget gir videre vurderinger og anbefalinger for økt tilgang og kvalitet når det gjelder rådgivning i skolen, karriereveiledning ved karrieresentre i fylkene, ved universiteter og høyskoler, fagskoler og kriminalomsorgen, samt i Nav og i introduksjonsordningene for nyankomne innvandrere. Utvalget mener at karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for å nå mål knyttet til omstilling, integrering og gjennomføring på alle utdanningsnivåer. Det er et behov for en satsing på dette området for å sørge for et tilstrekkelig og profesjonelt tilbud til hele befolkningen.

  Kunnskapsdepartementet

 • Artikkel

  Sammendrag av NOU 2016:7 Karriereveiledning for individ og samfunn

  Karriereveiledningsutvalget avga 25. april sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her kan du lese et sammendrag av NOU-en.

  Kunnskapsdepartementet

 • Høring

  Høring - delrapport om karriereveiledning i en digital verden

  Karriereveiledningsutvalget leverte sin delrapport Karriereveiledning i en digital verden til kunnskapsministeren 15.oktober 2015. Delrapporten er tilgjengelig på regjeringen.no/karriereveiledningsutvalget, og er vedlagt.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 04.02.2016

  Kunnskapsdepartementet

 • Nyhet

  Karriereveiledning i en digital verden

  Karriereveiledningsutvalget foreslår et felles nettsted hvor alle som skal ta viktige valg om utdanning og arbeid kan få kvalitetssikret informasjon.

  Kunnskapsdepartementet

 • Rapport
 • Nyhet

  Offentlig utvalg om karriereveiledning

  Kongen i statsråd oppnevnte i dag et offentlig utvalg som skal utrede hvordan den livslange karriereveiledningen kan styrkes.

  Kunnskapsdepartementet

 • Artikkel

  Karriereveiledning

  Nasjonal enhet for karriereveiledning koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge. Målet er å styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

  Kunnskapsdepartementet