Karriereveiledning i en digital verden

Delrapport fra Karriereveiledningsutvalget

Delrapporten beskriver hva som finnes av karriereveiledning og kommer med noen anbefalinger for utviklingen av det digitale tilbudet.

 

En e-veiledningstjeneste for hele befolkningen

  • veiledning via chat, telefon og mail
  • bemannet med profesjonelle veiledere fra hele landet og alle sektorer
  • også åpen på kveldstid og i helger

 Et nettsted for hele befolkningen

  • kvalitetssikret informasjon for dem som skal ta valg knyttet til utdanning og arbeid
  • refleksjonsverktøy og andre selvhjelpsressurser
  • lenker til og samarbeid med andre relevante nettressurser i offentlig eie som nav.no og vilbli.no

Utvalget har fått et to-delt oppdrag, og leverer sin hovedinnstilling om det helhetlige karriereveiledningstilbudet i Norge i april 2016.