NOU 2016: 7

Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 27. mars 2015 oppnevnte regjeringen Solberg et utvalg som skulle utrede et helhetlig system for karriereveiledning. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo, 25. april 2016

Roger Kjærgård (leder)

Inga H. Andreassen

Ingjerd Espolin Gaarder

Ingunn Hagen

Erik Hagaseth Haug

Kjersti Isachsen

Mona Mathisen

Peter Plant

Geir Syvertsen

Ida Annette Grobakken (sekretariatsleder)

Tonje Foosnæs Gravås

Ann Kristin Nilsen

Halvor Gillund Knudsen

Erik Sandvik

Guro Johansen

Hilde Engerbakk

Til forsiden