Historisk arkiv

Ny offentlig utredning om karriereveiledning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norsk økonomi er inne i en omstillingsfase, og karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for omstilling. Mandag mottok kunnskapsministeren Karriereveiledningsutvalgets hovedrapport NOU 2016:7.

– Jeg ser frem til å lese utvalgets anbefalinger på dette svært aktuelle feltet, og takker utvalget for en god og viktig jobb, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utvalget ble oppnevnt i mars 2015. De leverte en delrapport om karriereveiledning på nett i oktober 2015 og leverer nå sin hovedinnstilling. Utvalget ble oppnevnt blant annet som en oppfølging av OECDs Skills Strategy – Action Report, som påpekte at Norge ikke greier å utnytte det fulle kompetansepotensialet i egen befolkning. Det ble særlig trukket fram at det ikke finnes et helhetlig tilbud om karriereveiledning.

I rapporten skriver utvalget at det norske samfunnet står overfor flere store utfordringer i årene som kommer. Norsk økonomi er inne i en omstillingsfase. Arbeidsledigheten øker og karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for omstilling.

De fleste må regne med at utdannings- og arbeidsvalg må tas flere ganger og gjennom hele livsløpet – og karriereveiledning er både nyttig for den enkelte i valgsituasjoner, og for samfunnets utnyttelse av arbeidskraft. Karriereveiledningen er også viktig for å få flyktninger og innvandrere raskt i jobb eller i videre utdanning.

Utredningen vil gå inn i arbeidet med nasjonal kompetansepolitisk strategi, hvor partene i arbeidslivet også deltar.

Karriereveiledningsutvalget ble fra januar 2016 ledet av Roger Kjærgård. Inntil da ble utvalget ledet av Christl Kvam, som i januar ble utnevnt til statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

– Det er gledelig å registrere forventninger til den første NOU på karriereveiledning i Norge fra ulike sektorer og aktører. Som utvalgsleder har jeg spesielt forventninger til at våre anbefalinger kan bidra til økt tilgang og kvalitet innenfor karriereveiledning, både på kort og lang sikt, sier Roger Kjærgård.

Utvalget har ønsket og fått innspill fra mange aktører, gjennom seminarer og en egen side for innspill til utvalgets to rapporter. Utvalget har også invitert fagpersoner, forskere og representanter for sektorene, samt arbeidslivets parter, til sine møter og mottatt innspill fra disse.

Ekspertutvalg om karriereveiledning

Les sammendraget av rapporten

Lederen i utvalget, Roger Kjærgård, legger fram NOU-en Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. Bilde: KD