Innspill til Karriereveiledningsutvalget

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt.

Se innspillene som har kommet inn i arbeidet med NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn.

 

illustrasjon
Colourbox

Innspill:

Innspill fra ni nasjonale organisasjoner i skole- og arbeidsliv

Innspill fra Karriere Finnmark

Innspill fra Akademikerne NAV

Innspill fra NAV Telemark

Innspill fra NAV Sør-Trøndelag

Innspill fra NAV Hedmark

Innspill fra Skuespiller- og danseralliansen

Innspill fra Senter for seniorpolitikk

Innspill fra ledere ved en del av karrieresentrene i Norge

Innspill fra partnerskapet i Nordland

Innspill fra Teknisk-naturvitenskapelig forening

Innspill fra Kurt  Robert Eriksen, UoY-rådgiver ved Ulsrud videregående skole

Innspill fra Norsk studentorganisasjon

Innspill nr. 2 fra Partnerskap for karriereveiledning i Nord-Trøndelag 

Innspill fra partnerskapskoordinatorene i fylkene

Innspill fra Forsvarets Høgskole - Fokus

Innspill fra Karriere Kristiansand

Innspill fra Utvalg for voksenopplæring, Utdanningsforbundet

Innspill fra Partnerskap for karriereveiledning i Telemark

Innspill fra ledergruppa i de lokale veilederutvalgene (LVU) i Telemark

Innspill fra Helsedirektoratet

Innspill fra Karriere Troms

Innspill fra Faglig råd for design og håndverk

Innspill fra Faglig råd for Naturbruk

Innspill fra Nettverksrådgiverne i Buskerud fylkeskommune

Innspill fra Partnerskap for karriereveiledning i Nord-Trøndelag

Innspill fra Norges Husflidslag

Innspill fra Karriereforum for høyere utdanning

Innspill fra Faglig råd for restaurant- og matfag

Innspill fra Rådgiverforum Rogaland

Innspill fra Studieforbundet kultur og tradisjon

Innspill fra Werner Olsen

Innspill fra Elin Arntsen, You-rådgiver ved Riska ungdomsskole

Innspill fra Utdanningsforbundet

Innspill fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Innspill fra Rådgiverforum-Norge

Innspill fra Liv Undis Mannsverk, rådgiver ved Holt ungdomsskole

Innspill fra Vigdis Trøen, karriereveileder ved Ås videregående skole

Innspill fra Mette Ulset Aamodt

Innspill fra Lise Rørholt Sørnskog, rådgiver ved Hønefoss videregående skole

Innspill fra Monika Furberg, rådgiver ved Frøya videregående

Innspill fra Marit Helness, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Nordland

Innspill fra Eva Aurland, rådgiver ved Grue barne- og ungdomsskole

Innspill fra Grethe Forstrønen