Historisk arkiv

Offentlig utvalg om karriereveiledning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kongen i statsråd oppnevnte i dag et offentlig utvalg som skal utrede hvordan den livslange karriereveiledningen kan styrkes.

– God karriereveiledning styrker den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste valg om utdanning, yrke og karriere. Det er også viktig for å møte samfunnets utfordringer, sier Torbjørn Røe Isaksen.

 Utvalget er satt sammen av eksperter med erfaring fra veiledning i skolen, karriereveiledning for voksne og karriereveiledning som fag. Det ledes av fylkesmann Christl Kvam.

 – Vi klarer ikke utnytte befolkningens kompetanse godt nok, og at vi ikke er gode nok på å matche den enkeltes kompetanse med arbeidslivets behov. Derfor oppretter regjeringen nå et utvalg som skal se på hvordan vi kan sikre bedre tilgang og kvalitet på karriereveiledningen her i landet, sier Isaksen.

 OECD-rapporten Skills Strategy, som kom i 2014, påpekte at Norge må ta kompetansen bedre i bruk for å sikre konkurransekraften og velferden i fremtiden

 – Vi har et arbeidsliv der endring blir stadig vanligere. Derfor er det viktig at folk har tilgang på god karriereveiledning gjennom hele arbeidslivet, sier Røe Isaksen.

Ekspertgruppen skal analysere status og utfordringer, og skal vurdere den samlede karriereveiledningstjenesten med sikte på å:

-         Gi bedre tilgang til karriereveiledning for ulike målgrupper

-         Styrke kvaliteten på tjenestene

-         Utnytte de samlede ressursene på en effektiv måte

Oppgaven inkluderer også hvordan gode elektroniske karriereveiledningstjenester i større grad kan bli en integrert del av det offentlige karriereveiledningstilbudet.

Les mer om mandat og utvalget her

 Utvalgets sammensetning:

Christl Kvam, leder, fylkesmann, Gjøvik

Inga H. Andreassen, førstelektor, Bergen

Ingjerd Espolin Gaarder, avdelingsdirektør, Oslo

Ingunn Hagen, seniorrådgiver, Asker

Erik Hagaseth Haug, høgskolelektor, Søndre Land

Kjersti Isachsen, leder av karrieresenter, Porsgrunn

Roger Kjærgård, førsteamanuensis, Oppegård

Mona Mathisen, avdelingsdirektør, Tromsø

Peter Plant, professor, København

Geir Syvertsen, rådgiver, Sarpsborg