Høring - delrapport om karriereveiledning i en digital verden

Karriereveiledningsutvalget leverte sin delrapport Karriereveiledning i en digital verden til kunnskapsministeren 15.oktober 2015. Delrapporten er tilgjengelig på regjeringen.no/karriereveiledningsutvalget, og er vedlagt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.02.2016