Historisk arkiv

Karriereveiledning i en digital verden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Karriereveiledningsutvalgets delrapport

Karriereveiledningsutvalget foreslår et felles nettsted hvor alle som skal ta viktige valg om utdanning og arbeid kan få kvalitetssikret informasjon.

Utvalgsleder Christl Kvam overleverte i dag utvalgets delrapport Karriereveiledning i en digital verden til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 - Karriereveiledning er en viktig nøkkel for livslang læring og deltakelse i arbeidslivet. Et karriereveiledningstilbud på nett er et godt grep for å sikre karriereveiledning for alle over hele landet, sier utvalgsleder Christl Kvam.

- Norsk økonomi er inne i en krevende fase, og store omstillinger er allerede på gang. Karriereveiledning kan bidra til at folk håndterer disse endringene bedre. At enkeltmennesker gjør reflekterte valg knyttet til arbeid og utdanning, og at koblingen mellom disse valgene og arbeidslivets behov blir bedre, er avgjørende, sier Isaksen.

Utvalget ble nedsatt blant annet som en oppfølging av OECD Skills Strategy Action Report. Denne rapporten påpekte at Norge må ta kompetansen bedre i bruk for å sikre konkurransekraften og velferden i fremtiden.

-Tilgangen til karriereveiledning er, ifølge OECD, ikke god nok i Norge. Jeg er spent på å sette meg inn i utvalgets anbefalinger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Delrapporten beskriver hva som finnes av karriereveiledning både fysisk og på nett, og kommer med noen anbefalinger for utviklingen av det digitale tilbudet:

En e-veiledningstjeneste - for hele befolkningen:

  • veiledning via chat, telefon og mail
  • bemannet med profesjonelle veiledere fra hele landet og alle sektorer
  • også åpen på kveldstid og i helger

Et nettsted – for hele befolkningen:

  • kvalitetssikret informasjon for de som skal ta valg knyttet til utdanning og arbeid
  • refleksjonsverktøy og andre selvhjelpsressurser
  • lenker til og samarbeid med andre relevante nettressurser i offentlig eie – som nav.no og vilbli.no

Utvalget har fått et to-delt oppdrag, og leverer sin hovedinnstilling om det helhetlige karriereveiledningstilbudet i Norge i april 2016.

Delrapport: Karriereveiledning i en digital verden