Høring - Lov om overtakelse av formuesposisjoner ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen

Ot.prp. nr. 90 (2002-2003) Om lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen 15. mai 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2003

  • Høringsfrist: 11. april 2003
  •  Ot.prp. nr. 90 (2002-2003) Om lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen 15. mai 2003