Høring - Rapport om en felles meldingsboks

Rapporten ”En felles meldingsboks”, og omhandler konsept og løsningsalternativer for en felles meldingsutveksling mellom forvaltningen og innbyggere og næringsliv. Høringsfrist er 2. desember 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.12.2011