Høring - norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Fornyingsdepartementet har sendt på høring et forslag til en ny, standardisert, norsk lisens for offentlige data. Høringsfristen er 10. august 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2011

Resultat av høringen: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

  

Vår ref.: 10/3074

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til en ny, standardisert, norsk lisens for offentlige data (NLOD). Bruken av lisensen vil være frivillig, og innebærer ikke endringer i gjeldende regelverk.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet innen 10. august 2011.

Vi viser for øvrig til bloggen på nettstedet http://data.norge.no for mer informasjon om viderebruk av offentlige data generelt og forslaget til lisens spesielt.


Med hilsen

Katarina de Brisis (e.f.)
avdelingsdirektør
Sverre Lunde-Danbolt
førstekonsulent

 

 

 

Vedlegg:

Høringsnotat - Norsk lisens for offentlige data (PDF)

Departementer med underliggende etater
Fylkesmennene

Spesifikt:
Datatilsynet
Klima- og forurensingsdirektoratet
Meteorologisk institutt
Nasjonalbiblioteket
NGU
Norsk Polarinstitutt
NSD
NSM
Statens Kartverk


KOMMUNER:
KS med forespørsel om de kan sende til alle kommuner

Spesifikt:
Bystyrets sekretariat i Oslo
Plan- og bygg i Oslo
Samferdselsetaten i Oslo

VIKTIGE STATLIGE OG HALVSTATLIGE AKTØRER:
Avinor
Friprogsenteret
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren KITH
Lovdata
Patentstyret
Regjeringsadvokatembetet
 
INTERESSEORGANISASJONER:
Abelia
Dataforeningen
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
FriBit
Geoforum
Geomatikkbedriftene (Tidligere GBL)
GS1 Norway
IKT-Norge
Mediebedriftenes Landsforening
NHO
Norsk Presseforbund
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Oslo Open Data Forum
Open Street Map-miljøet
Standard Norge
Teknologirådet
Wikimedia Norge


AKADEMIA:
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Senter for rettsinformatikk (SERI)
Sintef
NTNU
UiB
UiO
UiT

MEDIA:
Aftenposten
Bergens Tidende
NRK
Mediarena
TV2
VG

NÆRINGSLIVET:
Agresso
Bekk Consulting AS
Bouvet ASA
Computas AS
Funkbit AS
Geodata AS
Gyldendal rettsdata
IBM Norge
Jarn AS
Microsoft Norge
Norsk Eiendomsinformasjon
Norsk Industri
Norstella
NSB
Opera Software AS
Shortcut AS
Software Innovation
Steria AS
Trafikanten AS

 

Til toppen