Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud

Finansdepartementet sender med dette Verdipapirlovutvalgets sjette utredning, NOU 2019: 1, på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2019

Vår ref.: 16/550

Finansdepartementet sender med dette Verdipapirlovutvalgets sjette utredning, NOU 2019: 1, på høring.

Utredningen inneholder forslag til revisjon av reglene om overtakelsestilbud i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter.

Forslaget omfatter regler om frivillige og pliktige tilbud og tilsynsmyndighet. Utvalget har konsentrert arbeidet til områder hvor det foreligger et klart markedsmessig behov for endringer i regelverket, behov for justeringer som følge av tilpasninger til EØS-reglene og enkelte andre særskilte forhold.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 30. september 2019.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmesider ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

 

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Energi Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq Oslo ASA
Nasdaq Clearing Oslo NUF
Nordic Trustee ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening 
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
SIX x-clear Norway
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
ØKOKRIM

Til toppen