Høring - NOU 2022: 8 Ny minerallov

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette Minerallovutvalgets utredning NOU 2022: 8 Ny minerallov på offentlig høring. Grunnet mange forespørsler om utsatt høringsfrist har departementet besluttet å utsette høringsfristen fra 1. november til 30. november 2022

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.11.2022

Vår ref.: 22/5220

Høringsbrev

 • Departementene
 • Statsforvalterne
 • Fylkeskommunene
 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Landbruksdirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norges geologiske undersøkelse (NGU)
 • Brønnøysundregistrene
 • Kystverket
 • Regelrådet
 • Riksantikvaren
 • Statens kartverk
 • Statens vegvesen
 • Sametinget
 • Nils Mikkelsen Utsi
 • Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL)
 • Protect Sàpmi
 • Reindriftsstyret c/o Landbruksdirektoratet
 • Akademikerne
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Bergindustri
 • Norsk Industri
 • Norske Sivilingeniørers Forening (Tekna)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Framtiden i våre hender
 • Greenpeace
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Natur og Ungdom
 • Naturvernforbundet
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norske Lakseelver
 • Sabima
 • Verdens naturfond (WWF)
 • Finnmarkseiendommen (FeFo)
 • Norges Bondelag
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norskog
 • Opplysningsvesenets fond (OVF)
 • Statskog SF
 • Den Norske Advokatforening
 • Kommunenes Sentralforbund (KS)
 • Norges Juristforbund
 • Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF)
 • Norsk Friluftsliv
 • Utmarkskommunenes sammenslutning (USS)
 • Nord universitet
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Universitetet i Tromsø (UiT)
 • Alta kommune
 • Bamble kommune
 • Bjerkreim kommune
 • Brønnøy kommune
 • Eigersund kommune
 • Fauske kommune
 • Hammerfest kommune
 • Karasjok kommune
 • Kautokeino kommune
 • Kvænangen kommune
 • Kåfjord kommune
 • Larvik kommune
 • Lund kommune
 • Nome kommune
 • Nord-Odal kommune
 • Nordreisa kommune
 • Os kommune
 • Porsgrunn kommune
 • Rana kommune
 • Ringerike kommune
 • Røros kommune
 • Senja kommune
 • Sokndal kommune
 • Steinkjer kommune
 • Suldal kommune
 • Sunnfjord kommune
 • Sør-Odal kommune
 • Sør-Varanger kommune
 • Tana kommune
 • Vanylven kommune
 • Verdal kommune
 • Arctic Minerals AB
 • Arctic Mineral Resources AS
 • Elkem ASA
 • EMX Royalty Corp.
 • Franzefoss AS
 • Franzefoss Minerals AS
 • HeidelbergCement Norway AS
 • Lundhs AS
 • Nordic Mining ASA
 • Norge Mineraler AS
 • Nussir ASA
 • Nye Sulitjelma Gruver AS
 • Omya Hustadmarmor AS
 • Rana Gruber AS
 • Sydvaranger Gruve AS
 • Titania AS
 • Asplan Viak AS
 • Pro Invenia AS
 • AF Gruppen ASA
 • Implenia Norge AS
 • Hæhre Entreprenør AS
 • Leonhard Nilsen & Sønner AS
 • NCC Norge AS
 • Peab AS
 • Skanska Norge AS
 • Veidekke ASA