Høring: Nytt regelverk for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organsiasjoner

Departementet har laget et utkast til nytt regelverk for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organsiasjoner. Inkludert i regelverket er et nytt forslag til beregningsløsning for nivået på driftsstøtten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2015