Høring om endring av kringkastingsforskriftens bestemmelser om reklameavbrudd for sportssendinger m.m.

Høringen omfatter forslag til endringer av forskriftens bestemmelser om reklameavbruddsregler for sendinger fra sportsbegivenheter, regelverket for sponsoridentifikasjon, forskriftens sanksjonsregler, samt enkelte mindre endringer i regelverket.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.08.2013