Høring om endring av kringkastingsforskriftens bestemmelser om reklameavbrudd for sportssendinger m.m.

Høringen omfatter forslag til endringer av forskriftens bestemmelser om reklameavbruddsregler for sendinger fra sportsbegivenheter, regelverket for sponsoridentifikasjon, forskriftens sanksjonsregler, samt enkelte mindre endringer i regelverket.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.08.2013

Vår ref.: 12/4227 ME/M3 AHU:MK

Høring om endring av kringkastingsforskriftens bestemmelser om reklameavbrudd for sportssendinger m.m.

Kulturdepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften). Høringen omfatter forslag til endringer av forskriftens bestemmelser om reklameavbruddsregler for sendinger fra sportsbegivenheter, regelverket for sponsoridentifikasjon, forskriftens sanksjonsregler, samt enkelte mindre endringer i regelverket. Høringsdokumentene er lagt ut på departementets nettsted, se http://www.regjeringen.no/kud. Instanser som ønsker å få tilsendt en papirkopi av høringsnotatet bes henvende seg til departementet. Også instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står fritt til å uttale seg.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse: postmottak@kud.dep.no. Ettersom det er nødvendig å planlegge sendingene fra OL i Sotsji god tid i forveien, er det lagt opp til forkortet høringsfrist på åtte uker. Eventuelle merknader må derfor være departementet i hende senest fredag 23. august 2013.

 

Med hilsen

Lars Øyen (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

 

Anders Huitfeldt
seniorrådgiver

 

Høringsinstanser

 

Altibox AS

Amedia AS

Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole, HiST

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barneombudet

Edda Media

Familie &  Medier

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fornyings-, administrasjons-  og kirkedepartementet

Get

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel-Norge

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Kunnskapsdepartementet

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group AB

Norges Fotballforbund

Norges Friidrettsforbund

Norges Håndballforbund

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Norges Ishockeyforbund

Norges markedsføringsforbund

Norges Skiforbund

Norges Skøyteforbund

Norges televisjon AS

Norkring AS

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk medieforskerlag v/ Hilde Arntsen

Norsk presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske film-,og TV-og spillprodusenters forening

NRK AS

Nærings- og handelsdepartementet

Polaris Media

Post- og teletilsynet

RiksTV

Sámediggi/Sametinget

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Telenor ASA

TV 2 AS

TVNorge AS

Utenriksdepartementet

Verdens gang

 

Til toppen