Høring om endring av reglene om betaling av skatt for fiskere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: