Høring om endring av tolloven § 39 m.m.

Høringsfrist: 12. februar 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 12. februar 2007
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 14. desember 2006