Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.09.2017

Følg saken Saksgang: endringer i arbeidsmiljøloven