Høring om endringer i utlendingsloven mv. – utvisning på grunnlag av handlinger som kan føre til eksklusjon fra flyktningstatus

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.10.2016