Høring om forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i §§ 3 og 9 i forskrift 19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Forslagene gjelder vilkår for tilskudd for dyr på beite.

Status: På høring

Høyringsfrist: 27.04.2018